ORANGE EXPERIENCE

מצפים לראותך!

תודה על התעניינותך ב-Orangetheory Fitness
והרשמתך לאימון הניסיון שלנו. הכנו הכל, עדכנו את המאמנים, ועכשיו מחכים רק לך.

בינתיים, הנה כמה יתרונות של האימון ב-OTF:

  • שיטת אימון ייחודית, מתוכננת ומגובה מדעית, עד ההצלחה שלך
  • אימון אישי בקבוצות קטנות, אנרגטי והישגי
  • מעקב בזמן אמת אחר מדדי הגוף
  • AFTERBURN – הגוף ממשיך לשרוף קלוריות עד 36 שעות לאחר האימון
web2info